Как можем да бъдем полезни на бизнеса ви?

Изготвяме цялостни професионални решения за управление на печата, IT инфраструктурата и документооборота в едно предприятие. Изследваме всеки един процес, работно място и действие. Следим целта, създаването и пътя на всеки един документ, като на база на събраната информация изготвяме за вас доклад, на базата на който обезпечаваме напълно оптимизацията на вашия бизнес.

Как по - точно?

Управление на печата

Ние в Копилинк ЕООД, заедно с нашите партньори - лидери в сферата на ситемите за печат - създадохме концепция, с помоща на която можем да намалим вашите разходи в областа на документооборота средно с около 20-30%. Концепцията ни се състои от следните елементи:

Анализ – инвентаризация на техниката, с която разполагате (опис на устройствата ви, техните броячи, години на използване е др.), запознаване с документопотока и нуждите на компанията ви

Концепция – аргументирано решение на база на анализа за оптимизация на разходите

Оптимизация - предложение за оптимизация и внедряване на цялостно решение, което се състои от хардуер, софтуер и услуги

Резултат – намалени разходи за печат, прозрачност на месечните разходи за печат, оптимизиран документопоток.

Концепцията ни не изисква задължително инвестиция от ваша страна. Предложеното решение може да бъде на базата на оперативен лизинг, калкулирано в себестойността на отпечатана страница. Крайният резултат - вие можете изцяло да се съсредоточите върху основната си дейност докато оставите грижата за винаги качествено работеща техника на нас.

Сервизно обслужване

Сервизният център на Копилинк е разполага със сертифицирани сервизни специалисти за диагностика, отстраняване на повреди и профилактика.

Предоставят се следните услуги:

Гаранционно и извън гаранционно обслужване  – в съответствие с гаранционните условия на фирмата производител

Абонамент – цялостна следгаранционна поддръжка на офис оборудване

Разширено гаранционно обслужване - поддръжка в гаранционния срок с договорени допълнителни ангажименти за обслужване (на място при клиента, гарантиран срок за ремонт, предоставяне на оборотно оборудване и други).

 

Digital Signage

Digital Signage, също наречена dynamic signage, е специализирана форма на управление на динамично рекламно съдържание, при която се показва видео или мултимедийно съдържание на ключови за бизнеса точки. За целта използваме професионални LCD дисплей, мултимедийни проектори и специализиран софтуер за управление на съдържанието. Попитайте ни за нашите реализирани проекти.

ИT Услуги

Помагаме на своите клиенти да оптимизират и контролират възможно най-ефективно своята IT среда. Предлагаме цялостно изграждане и поррдъжка на хардуерна и сървърна инфраструктура спрямо нуждите на бизнеса, като напълно го обезпечаваме откъм управление, развитие, сигурност и мониторинг.

Управление на документи, сканиране на данни

Услуга, която предоставя цялостни решения за  архивиране, търсене и управление на документооборота в офиса. Предлагаме точните решения за дигитализиране на вашия  докуменропоток, без значение от обема му. В помощ на всеки бизнес, незавеисимо от  размера и индустрията.  Конвертирайте своите документи в ценен капитал. Независимо от системата, формата и източника за създаване и управление на документите.

Бърза и ефективна обработка

Защитена фирмена документация

Архив с отдалечен достъп

Унищожаване на документи

Професионални решения за унищожаване на документни архиви в съответствие със стандартите на ISO27001. Възможност за унищожение на различни по вид документи, дискове, дискети, карти и хард дискове