Разходи за печат

Истинските разходите за печат в една компания могат да бъдат разделени на няколко вида: разходи за придобиване на техниката, текущи разходи за консумативи, административни разходи, разходи за ремонт и поддръжка. Голяма част от тях остават скрити за ръководството, а формират значителни суми.

Различните технологии на печат имат различна обща себестойност на притежание. Mастиленоструйните устройства например са най-скъпи като себестойност на копие, докато многофункционалните лазерни устройства, базирани на копирна машина са с най-ниска себестойност на печат.

Проблемите

 • - Разнородно по вид, марка и технология оборудване
 • - Високи административни разходи за поддръжка, поръчки и работа с различни устройства и доставчици
 • - Създаване на документи с различна себестойност без осъществяване на контрол
 • - Остаряло оборудване, непредвидими разходи за сервиз и все по-често разваляща се техника
 • - Минимално използване на двустранен (Дуплекс) печат.

Решението

 • - Централизиран печат на унифициран набор от устройства
 • - Устройства с ниска себестойност на отпечатана страница и обща цена на притежание
 • - Лесна предвидимост на разходите с една цена на копие, включваща абсолютно всичко за функционирането на устройствата
 • - Винаги работещи устройства и многократно улеснена администрация, осигурени с подходящия софтуер за мониторинг и управление на печата и разходите
 • - 1 доставчик,1 фактура, 1 лице за контакт

Оптимизация на разходите за печат

Ние в Копилинк ЕООД, заедно с нашите партньори - лидери в сферата на ситемите за печат - създадохме концепция, с помоща на която можем да намалим вашите разходи в областа на документооборота средно с около 20-30%. Концепцията ни се състои от следните елементи:

 • - Анализ – инвентаризация на техниката, с която разполагате (опис на устройствата ви, техните броячи, години на използване е др.), запознаване с документопотока и нуждите на компанията ви
 • - Концепция – аргументирано решение на база на анализа за оптимизация на разходите
 • - Оптимизация - предложение за оптимизация и внедряване на цялостно решение, което се състои от хардуер, софтуер и услуги
 • - Резултат – намалени разходи за печат, прозрачност на месечните разходи за печат, оптимизиран документопоток.

Концепцията ни не изисква задължително инвестиция от ваша страна. Предложеното решение може да бъде на базата на оперативен лизинг, калкулирано в себестойността на отпечатана страница. Крайният резултат - вие можете изцяло да се съсредоточите върху основната си дейност докато оставите грижата за винаги качествено работеща техника на нас.

Искате да оптимизирате разходите за печат в своя офис?

Изпратете запитване на sales@copy.bg или потърсете наш сътрудник от отдел „Корпоративни клиенти” на 070017202 .